De Contractencheck: Tijdelijk of vast?

Als uw tijdelijk arbeidscontract afloopt, dan kunt u met uw werkgever een vast contract of een nieuw tijdelijk contract afsluiten. In de wet is bepaald dat niet altijd opnieuw een tijdelijk contract mag worden afgesloten. In dat geval kunt u met uw werkgever alleen nog maar een vast contract afsluiten. Op 1 juli 2015 is de wet veranderd. Met de Contractencheck kunt u kijken of u met uw werkgever een nieuw tijdelijk contract kunt afsluiten of alleen een vast contract.

Let op!

De wet heeft een aantal uitzonderingen. In die gevallen kunt u deze Contractencheck niet gebruiken. Dit zijn de uitzonderingen:

  • In sommige cao’s zijn afspraken gemaakt waardoor werkgevers en werknemers meer opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen afspreken, of in een langere periode dan in de wet staat (het wettelijk maximum is 6 contracten in ten hoogste 4 jaar). Bij uw werkgever en bij de vakbond kunt u vragen stellen over de cao.
  • Als u met uw werkgever een langjarig tijdelijk contract hebt afgesloten gelden andere regels. Een langjarig tijdelijk contract is een contract met een looptijd van drie jaar of langer. Of als het contract na 1 juli 2015 is ondertekend met een looptijd van twee jaar of langer.
  • Als u een bbl-opleiding volgt of jonger bent dan 18 jaar.
Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 bestaat de transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding voor werknemers die hun baan verliezen. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en kan worden gebruikt om de stap naar een andere baan makkelijker te maken.

De transitievergoeding is voor werknemers die worden ontslagen of werknemers van wie het contract niet wordt verlengd. Als u zelf ontslag neemt omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest, dan heeft u ook recht op een transitievergoeding. Werknemers moeten minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest om recht te kunnen hebben op een transitievergoeding.

Een transitievergoeding is niet verplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden. Daarvoor geldt dat werkgever en werknemer samen een eventuele vergoeding kunnen afspreken.

Met de ‘tool transitievergoeding’ kunt u bepalen of u recht hebt op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding voor u is.

Let op!

Deze tool is een hulpmiddel bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. De uitkomst is een indicatie voor de uiteindelijke transitievergoeding. De uitkomst hangt af van wat de gebruiker aan gegevens invult. Kleine verschillen bij het invullen leiden al tot andere uitkomsten. Deze tool geeft geen antwoord voor elke situatie. Als er omstandigheden zijn waardoor de werkelijke transitievergoeding kan afwijken van de uitkomst van de tool, dan wordt dat op het eindscherm vermeld.