Transitievergoeding

Let op: deze tool kunt u alleen gebruiken als het ontslag plaatsvond vóór 1 januari 2020. Dit is het geval als:
  • de werkgever voor 1 januari 2020 een verzoek heeft ingediend bij UWV om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst te verlenen;
  • de werkgever voor 1 januari 2020 een verzoek tot ontbinding heeft ingediend bij de kantonrechter;
  • u als werknemer voor 1 januari 2020 heeft ingestemd met de opzegging door de werkgever.
Als het ontslag plaatsvindt op of na 1 januari 2020 kunt u gebruik maken van de Rekenhulp transitievergoeding op https://rekenhulptransitievergoeding.nl/

Voor meer informatie over de transitievergoeding kunt u terecht op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen

Vanaf 1 juli 2015 bestaat de transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding voor werknemers die hun baan verliezen. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en kan worden gebruikt om de stap naar een andere baan makkelijker te maken.

De transitievergoeding is voor werknemers die worden ontslagen of werknemers van wie het contract niet wordt verlengd. Als u zelf ontslag neemt omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest, dan heeft u ook recht op een transitievergoeding. Werknemers moeten minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest om recht te kunnen hebben op een transitievergoeding.

Een transitievergoeding is niet verplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden. Daarvoor geldt dat werkgever en werknemer samen een eventuele vergoeding kunnen afspreken.

Met de ‘tool transitievergoeding’ kunt u bepalen of u recht hebt op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding voor u is.

Let op!

Deze tool is een hulpmiddel bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. De uitkomst is een indicatie voor de uiteindelijke transitievergoeding. De uitkomst hangt af van wat de gebruiker aan gegevens invult. Kleine verschillen bij het invullen leiden al tot andere uitkomsten. Deze tool geeft geen antwoord voor elke situatie. Als er omstandigheden zijn waardoor de werkelijke transitievergoeding kan afwijken van de uitkomst van de tool, dan wordt dat op het eindscherm vermeld.